Serviss

Mēs piedāvājam pilnu medicīnisko iekārtu servisu.

Domājot un gādājot par saviem sadarbības partneriem, mēs garantējam efektīvu, ātru, drošu un rezultatīvu servisa pakalpojumu izpildi.
Piedāvājam sekojošu pakalpojumu klāstu:

     
 • medicīniskā aprīkojuma instalācija
 •    
 • personāla apmācība darbam ar aprīkojumu
 •    
 • piegādātā aprīkojuma garantijas serviss un apkalpošana
 •    
 • medicīnisko iekārtu apkope un remonts
 •    
 • sadarbības līgumu noslēgšana par servisa pakalpojumu sniegšanu. 

Sertificēti inženieri ar ilggadēju darba pieredzi dažādu sarežģītības pakāpju iekārtu remontā garantē labāko iespējamo risinājumu Jūsu iekārtu atveseļošanai. Inženieri savas prasmes un zināšanas servisa nozarē papildina starptautiskos semināros, apmācībās un izstādēs, tādējādi iegūstot vērtīgu pieredzi un informāciju jaunāko tehnoloģiju un risinājumu jomā, kuru tālāk iegulda sniegto pakalpojumu uzlabošanai, tādā veidā saglabājot servisu augstā līmenī.

   Uzticot mums servisa pakalpojumus, Jūs saņemsiet profesionālus servisa pakalpojumus, atbilstoši jaunākajām tehnoloģijām, no augsti kvalificētiem speciālistiem.

 Kompānija Jums garantē kvalitatīvu rezultātu un Jūs varat būt pārliecināti, ka mūsu darbinieki pieliks visas pūles un izdarīs visu iespējamo, lai Jūs būtu apmierināti ar pakalpojumu sniegšanas kvalitāti.

*Servisa speciālista transporta izdevumus nokļūšanai līdz klientam apmaksā klients. Summa par transporta izdevumiem tiks pieskaitīta kopējam rēķinam par pakalpojumu sniegšanu.Sadarbības partneri:

Garantijas apkope:

Visām iegādātajām iekārtām tiek noteikts garantijas termiņš, šo termiņu nosaka ražotājs. Garantijas termiņš tiek norādīts garantijas talonā, kuru izsniedz kopā ar iekārtas lietošanas instrukciju , brīdī, kad notiek iekārtas nodošana ekspluatācijā.

Garantijas remonts tiek veikts, ja klients ir ievērojis visus nosacījumus, kas paredzēti iekārtas lietošanas instrukcijā.

Garantijas remonta gadījumā klients nosūta iekārtu pārdevējam ar kurjerpastu, vai apmaksā inženiera ierašanos vietā, kur atrodas iekārta.

Kontakti